vorige pagina
De Proficiat Owner Club is dringend op zoek (bij haar leden)
naar het invullen van de volgende vacatures:
(voor informatie betreffende de functies kun je bellen met de voorzitter of de betreffende bestuursleden)

 

Het zou leuk zijn als er in het bestuur ook door dames plaaatsgenomen wordt

 

 

Secretaris

Voor overname in 2019 daar onze huidige secretaris dan ook met pensioen wil.
3 x per jaar komt het bestuur met partners bijeen, wisselend bij een bestuurslid, waar het een gezellig samenzijn is en het bestuur zich even terug trekt om te vergadering, dit geschiedt even voor het nieuwe blad uitkomt.

Tot taak van de secretaris behoord, in overleg met de  voorzitter, het maken van de agenda voor de vergaderingen, notuleren, uitwerken en verspreiden hiervan, postzaken

 

 

Algemeen bestuurslid

Ook voor deze functie telt het bovengenoemde, de te vervullen taken is aan jezelf wat je leuk vind te doen

 

 vorige pagina