vorige pagina

Voor u gelezen in de

Ons lustrum 15 jarig bestaan te Leeuwarden

uit de Leeuwarder Courant

 

 

 

Helaas.................  

In de Vaarkrant van de Telegraaf van zaterdag 1 mei 2010

De Waal bij Nijmegen
................wordt een stuk veiliger voor de recreatievaart.
Eind april is een pilot begonnen om beroepsvaart en recreatievaart
bij de bocht van Nijmegen gescheiden te laten varen. Er is een speciale
recreatievaargeul gerealiseerd na overleg tussen Rijkswaterstaat, het
Watersportverbond en de Koninklijke Schuttevaer. De geul is gemarkeerd
met verkeerstekens en recreatieboeien. De Pilot heeft als naam
"Samen door de bocht".
Na 1 november dit jaar wordt geevalueerd of de speciale vaargeul zinvol was.

 

 

In het Friesche dagblad van 5 juli 2008

In de Motorboot van september 2008